For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر وحید سالاری خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اتاق 206، طبقه پنجم دانشکده فیزیک تلفن : 0311-3913709 فکس : 03113913709 وب سایت : وبسایت شخصی
  • استادیار دانشکده فیزیک
زمینه های تحقیقاتی :
  • گسیل نور ضعیف از سیستمهای زنده (نظری-تجربی)
  • علوم شناختی و آگاهی
  • اثرات کوانتومی در سیستمهای زنده
  • ارتباط ذهن با کامپیوتر

تحت نظارت وف ایرانی